Prof. Dr. Ender Ofluoğlu

Ulusal Yayınları

 • F. Sönmez, A. Şen, H. Sarı, C. Dayan, A.E. Ofluoğlu, B. Arpacı., “Moya moya hastalığı: Bir olgu sunumu.”, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi , “8:2”, 123-126 pp., 2002
 • S. Tural, A. Karasu, A.E. Ofluoğlu, Ç. Bayındır, H. Toplamaoğlu., “Oksipital Kemikte Eozinofilik Granüloma: Olgu Sunumu.”, Düşünen Adam Dergisi , “17(1)”, 59-61 pp., 2004
 • S. Tural, A. Karasu, A.E. Ofluoğlu, H. Toplamaoğlu., “İntrakranyal Anevrizma Yırtılmasına Bağlı Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Hidrosefaliyi Etkiliyen Faktörler.”, Düşünen Adam Dergisi , “17(1)”, 62-65 pp., 2004
 • H. Toplamaoğlu, A.E. Ofluoğlu, A. Karasu, R. Atabey., “Servikal disk hastalığında 3 farklı cerrahi yaklaşımın klinik ve radyolojik değerlendirilmesi.”,Türk Nöroşirürji Dergisi , “16(3)”, 160-164 pp., 2006
 • B. Gündüz, A.E. Ofluoğlu, B. Ekinci, H. Toplamaoğlu., “An Arachnoid Cyst Complicated by Spontaneous Intracystic Hemorrhage: A Case Report.”, Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi , “1(2)”, 112-115 pp., 2008
 • S. Büyükkınacı, A.E. Ofluoğlu, H. Toplamaoğlu., “Spinal kord tarihi”, Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi , “1”, 67-72 pp., 2008
 • B. Tuğcu, Ö. Tanrıverdi, Ş.S. Baydın, Ö. Günaldı, A.E. Ofluoğlu, B.T. Demirgil., “Tekrarlayan Kronik Subdural Hematomlar Önceden Öngörülebilir mi? 136 Olgunun Retrospektif Analizi”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , “23(1)”, 44-49 pp., 2010
 • A.E. Ofluoğlu, M.İ.K. Yassa, B. Tuğcu, H. Toplamaoğlu., “Atlas ve Aksisin Nadir Görülen Kombine Kırıkları: Olgu Sunumu.”, Düşüne Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , “23(1)”, 73-76 pp., 2010
 • A.E. Ofluoğlu, N. Akkoyun, U. Erdogan, H. Ozlu, H. Toplamaoğlu., “Iatrogenic Lumbar Intraspinal Epidermoid Tumor in Adults: 2 Case Reports and Literature Review. Erişkinde iyatrojenik Lomber epidermoid tümör: 2 vaka sunumu ve literatür derlemesi.”, The Journal of Turkish Spinal Surgery , “22(2)”, 127-132 pp., 2011
 • S. Baydın, B. Tuğcu, E. Emel, B.T. Demirgil, A. Güngör, A.E. Ofluoğlu., “Disfazi: Temporal kapalı çökme kırığına bağlı gelişen nadir bir olgu sunumu”,Türk Nöroşirürji Dergisi , “22(1)”, 45-48 pp., 2012
 • A.E. Ofluoğlu, Y.S. Barış, E. Emel., “Multiple Skull and Intracranial Metastasis of Follicular Thyroid Carcinoma: Case Report.”, Causapedia , “2”, 1-5 pp., 2013
 • A.E. Ofluoğlu, M. Aydoğan., “Delayed diagnosis of Brucellar spondylitis in a patient with a history of spinal instrumentation.”, The Journal of Turkish Spinal Surgery. , “24(2)”, 151-155 pp., 2013
 • A. Gökçedağ, A.E. Ofluoğlu, E. Hacıyakupoğlu, Ş.S. Baydın, H.M. Özlü, A. Abdallah, E. Emel., “ Servikal disk hernilerinin cerrahi tedavisinde basit diskektomi sonrası PEEK kafes yerleştirilerek füzyon yapılan hastaların uzun dönem sonuçlarının klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi.” The Journal of Turkish Spinal Surgery,25(1), 5-15pp, Ocak-2014
 • Ö. Günaldı, H. Akdemir, A.E. Ofluoğlu, L.Ş. Postalcı., “Elli yaşaltı lomber dark anal olgularında uzun dönem cerrahi sonuçların değerlendirilmesi.” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(4), 287-292pp, Ekim-2013.
 • A.E. Ofluoğlu, Ö. Günaldı, H. Kına., “ Karpal tünel sendromu ile lomber dark anal birbirleri ile ilişkili hastalıklar mıdır?” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(4), 287-292pp, Ekim-2013.
 • Ö. Günaldı, A.E. Ofluoğlu, , H. Kına, H. Akdemir., “ Spinal hidatik hastalık: 3 vaka sunumu.” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(4), 309-316 pp, Ekim-2013.
 • A.E. Ofluoğlu, Ö.B. Hergünsel, S.Ş. Baydın, Ö. Günaldı, E. Emel., “Tek seans posterior yaklaşımla tedavi edilen L5-S1 spondilopitozis: Alternatif bir teknik.” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(4), 237-242 pp, Ekim-2013.
 • Ö. Günaldı, A.E. Ofluoğlu, L.Ş. Postalcı, Ş. Erdoğan, B. Tuğcu, B. Çöllüoğlu, E. Emel.“ Laminektomi sonrası epidural fibrosis gelişimini önlemede propolisin etkisi; deneysel çalışma.” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(3), 213-218 pp, Temmuz-2013.
 • D.G. Güçlü, Ö. Günaldı, U. Erdoğan, A.E. Ofluoğlu, L.Ş. Postalcı, Ü. Kepoğlu, H. Çelik. “Analysis of axis traumatic spondylolisthesis by finite element method.” The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25(3), 175-182 pp, Temmuz, 2014