Prof. Dr. Ender Ofluoğlu

Kitap Bölümleri

  • Toplamaoğlu H, Ofluoğlu AE. Lomber disk hernileri. E. Korfalı, M. Zileli (Eds.) Temel Nöroşirürji, sayfa.1489-1496. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri, 2010
  • Ofluoğlu AE, Zileli M. Alt servikal travmalar. M. Zileli ve F. Özer (Ed.). Omurilik ve Omurga Cerrahisi. s. 925-36, Ankara, İntertıp Yayınevi, 2014
  • Ofluoğlu AE, A. Kayhan. Pseudotümör serebri ve şant cerrahisi. Ö. Günaldı, E. Emel (Eds.) Nöroşirürjide Şant Cerrahisi, 2014
  • Ofluoğlu AE, Dalbayrak S. Kifotik deformite değerlendirme ve tedavi seçenekleri. Özer AF, Aslantaş A, Dalbayrak S. (Eds). Temel Spinal Cerrahi. Ankara, İntertıp Yayınevi, 2015
  • Ofluoğlu AE, Dalbayrak S. İdiopatik skolyozda cerrahi yöntemin seçimi. Dalbayrak S, Özer F. (Eds) Spinal Deformiteler, 2015
  • Ofluoğlu AE. Weissenbacher Zweymüller Sendromu. Balioğlu MB, Benli İ.T. (Eds.) Omurgayı Tutan Sendromlar. Türk Omurga Derneği Yayınları-6 Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016
  • Ofluoğlu AE, Erdoğan U. Postlaminektomi kifozu. Üzümcügil O, Benli İT, Ofluoğlu AE (Eds). Omurganın Sagital Plan Deformiteleri. Türk Omurga Derneği Yayınları-7, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016
  • Oltulu İ, Ofluoğlu AE, Aydoğan M. (2017) Ciddi Rijit Adölesan Skolyozda Osteotomi Teknikleri. Akçay Ö. (Eds) Adölesan İdiopatik Skolyoz. Türk Omurga Derneği Yayınları, Ankara
  • Söyüncü Y, Er U, Benli İT, Aydoğan M, Ofluoğlu AE. (Eds). (2017) Omurganın Sagital Dengesinin Klinik Önemi. Türk Omurga Derneği Yayınları, Ankara