Omurga ve Omurilik Tümörleri

Omurga tümörleri, omurga ve omuriliği oluşturan kemiklerde ya da sinir veya diğer yumuşak dokularda ortaya çıkan tümörlerdir. Bu tümörler omurganın boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu gibi bölgelerine yerleşebilirler. Omurganın kendisinden kaynaklanabileceği gibi sıklıkla diğer organ tümörlerinin sıçraması ile ortaya çıkarlar. Eğer tümörün kaynağı omurganın kendisi ise “primer omurga tümörü” olarak adlandırılırken, başka organlardan sıçrama ile ortaya çıkıyorsa “metastatik tümörler” diye adlandırılır. Kanser oranlarının hızlıca arttığı günümüzde, omurga metastazları da çok sık görülmektedir. Özellikle akciğer, prostat ve meme gibi görülme sıklığı yüksek kanserler maalesef kemik dokuyu, dolayısı ile omurgayı kendilerine ikinci odak olarak sıklıkla seçmektedirler.

Gerek primer gerekse metastatik tümörlerde tümöral dokunun basısına bağlı olarak çok değişken tedavi alternatifleri vardır. Omurga tümörlerinin tedavisinde asıl amaç omurilik basısı varsa felç gibi durumların oluşmasını engellemek için basının ortadan kaldırılmasıdır. Diğer amaç ise tümöre bağlı içi zayıflayan omurganın kırılmasını engellemektir.

Omurga tümörü olan hastalarda genel bulgular, yakınmalar;

  • Tümörün direkt omurilikten kaynaklanması durumunda veya omurgadan kaynaklanan tümörün omuriliğe baskı yapması durumunda omurilik bası bulguları, güç kayıpları, felçler.
  • Özellikle geceleri ortaya çıkan ve tümörlü dokunun lokalizasyonuna uyan gece ağrıları,
  • Kol ve bacaklarda, göğüs bölgesinde uyuşma görülürken el, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı ve yürümede güçlük gibi bulgular ortaya çıkabilir.

Tanı

Kontrastlı (ilaçlı) MR, kemik yapıları değerlendirmede en güçlü tetkik olan bilgisayarlı tomografi, kemik yapıdaki tümöral dokuların tarandığı kemik sintigrafisi, PET gibi bütün ileri tetkikler tümör hastalarında yapılmalıdır.

Tedavi

Omurga tümörlerinde basit