Skolyoz

Omurga normalde ön-arka planda düzdür. En fazla 10 derecelik bir sağa ya da sola eğirlik kabul edilebilir eğrilikler olup bunun üzeri eğrilikler skolyoz olarak tanımlanır. Genellikle skolyoz hastalığının sebebi bilinmez. Ancak doğumsal omurga anomalileri, dejeneratif hastalıklar, sinir ve kas sistemini etkileyen bir takım hastalıklarda da skolyoz görülebilir. Sebebi bilinmeyen skolyoz özellikle erginlik çağında, kemik büyümesindeki hızlanma ile belirginleşip hasta ve hasta yakınlarının farkına varmalarına neden olur. Bu özel skolyoz tipine Adolösan İdiopatik Skolyoz adı verilir ki en sık görülen skolyoz tipi budur.

Skolyoz genellikle dışardan bakışla eğriliğin görülmesi sonucunda fark edilir ve genellikle ilk yakınmalar kozmetiktir. Eğrilik ergen çağdaki çocukta çıplak vücuda arkadan bakıldığında belirgindir. Öne eğilme ile de eğriliğin belirginleştiği, kürek kemiklerinde çıkıntı ve asimetrinin olduğu saptanır.

Ayrıca skolyoz hastalığında diğer ek anomalilerin dışında sadece skolyoza bağlı olarak da aşağıdaki şikayet ve bulgular saptanabilir:

  • Omuz ve kalça orantısızlığı
  • Kalçanın bir tarafı yüksek iken diğer tarafı alçak olması
  • Kolla gövde arasında gözle görünür bir boşluk olacağı gibi, omuzun bir bölgesinde öne doğru eğik bir hal alabilir.
  • Yorgunluk, bel, omuz, kalça ağrıları,
  • Özellikle ilerlemiş ve göğüs kafesi bölgesinde yerleşik skolyozlar nefes darlığı,

Ergenlerde görülen skolyozlarda 40-50 derece üzerinde eğilme olmadığı taktirde cerrahi uygulamak gerekli değildir. Bu derecelerdeki eğriliğin akciğer yetmezliği yapma olasılığı çok çok düşüktür. Ancak bunun üzerindeki eğriliklerde cerrahi düzeltme ameliyatları önerilmektedir.

Başka hastalıklarla birlikte görülen skolyozlarda ise olay bir bütün olarak değerlendirilmeli ve omuriliğe müdahale gerekiyorsa hızlı ve etkin olarak yapılmalıdır. Örneğin yine doğumsal anomalilerle birlikte görülen gergin omurilik sendromunda, gergin olan omuriliğin kesilerek rahatlatılması, kimi zaman skolyozun ilerlemesini durdururken, bazen de düzelmesini sağlamaktadır.