Kanal Darlığı

Omurlar arası diskler normal yaşlanma sürecine bağlı olarak içerisindeki sıvıyı kaybederler, sertleşerek kemikleşmeye başlarlar. Böylece omurgalar arasında destek işlevlerini yitirirler. Bu durum sertleşmelerine ve yer değiştirerek omurga kanalına doğru bası yapmalarına ve sonuç olarak omuriliğin içerisinde bulunduğu kanalın daralmasına neden olurlar. Aynı zamanda bu yaşlanma süreci omurgaların çevresindeki ligamanlarda da oluşur ve önden disk basısı, arkadan ligaman kireçlenmesine bağlı ortaya çıkan durum kanal daralması olarak tanımlanır. Daralma sonucu sıkışan damarsal yapılar omuriliğin yeterince kanlanamamasına ve dolayısı ile fonksiyonlarında bozulmalara neden olur. Aynı zamanda sıkışa sinirlere bağlı bulgular ortaya çıkar. Bu bulgular daralmanın olduğu yere göre değişkenlik gösterir. Örneğin bel bölgesindeki kanal daralması;

 • Bel ağrısı,
 • Ayaklarda güç kaybı ve uyuşma,
 • Belirli bir mesafe yürüdükten sonra bacaklarda ortaya çıkan kramp ve kasılmalar, hissizlik ve uyuşmalar,
 • Bel ve kalçadan başlayıp bacağa, ayağa yayılan ağrı
 • Sırt üstü yatmakta güçlük
 • Öne eğilerek yürüme eğilimi ortaya çıkar.

Servikal (Boyun) Bölgede Kanal Daralması

 • Kollarda ve/veya ellerde güçsüzlük, karıncalanma, uyuşma
 • Bacaklarda güçsüzlük, işlev kaybı ve yürüme bozukluğu
 • İnce işleri yaparken zorlanmak veya yapamamak gibi (gömleğinin düğmelerini ilikleyememek, ayakkabılarının bağlarını bağlayamamak gibi)
 • Bacakları da etkilediği ileri durumlarda hastalar yardımsız yürüyememe
 • İdrar ve gaita tutamama gibi problemler ortaya çıkarabilir.

Tanı

Omurga hastalıklarında kullanılan MR görüntüleme, gereğinde tomografi ve direkt grafiler kanal daralmasının tanısının konmasında gerekli görüntüleme tetkikleri olup tanıyı koymada kesin sonuca ulaşılır.

Tedavi

Kanal daralması hastalığı gerek lomber gerekse servikal bölgede omuriliğin ve çıkan sinirlerin rahatlatılması ile mümkün olur. Buna sağlayabilmek için sertleşmiş ligamanların temizlenmesi, bası yapan diskin temizlenmesi gerekir. Aynı zamanda bu işlemler esnasında omurgalar arası stabilite bozulur ise stabilizasyon işlemi de titanyum vidalarla gerçekleştirilmedir. Aksi halde omurgalar arasında kayma, tekrar ortaya çıkan sinir basılarına bağlı bacak ağrıları kaçınılmaz olacaktır.