Konjenital

Konjenital skolyoz, omurganın ana rahmindeki gelişimindeki bozukluklara bağlı oluşan anomalileridir. Genellikle hamileliğin ilk 6 haftasında omurga gelişiminin formasyon ve segmentasyon aşamaları tamamlanır. Bu aşamalarda olan aksaklıklar neticesinde görülür. Konjenital vertebra deformiteleri omurga gelişiminde dengesizliğe neden olur. Bu dengesizliğin miktarını deformitenin şekli ve ilerleme potansiyeli belirler. Günümüzdeki görüntüleme teknolojileri ile bu deformiteler gebeliğin ikinci tremesterinde (3-6 ay arası) tesbit edilebilir. Erken bilgi edinilmesi, eşlik edebilecek diğer anomalilerin araştırılması ve yapılacak tedaviye hazırlık sağlar.

Doğum sırasında var olan bu patolojiler çocukluk çağında karşımıza çıkabilir. Genellikle kozmetik bozukluk, fonksiyonel kısıtlılık ve boyun-sırt-bel ağrıları ile belirti verir. Kesin olmamakla birlikte bin kişide bir görüldüğü düşünülmektedir. Konjenital vertebra deformiteleri izole olarak görülebildikleri gibi omurilik, kalp, böbrek malformasyonları ya da kromozom anomalisi ve sendrom ile birlikte görülebilir.

Konjenital skolyoz, erken teşhisin idiopatik skolyoza göre çok daha önemli olduğu, malign seyirli tedavisi güç bir deformitedir. Tedavideki önemli nokta, çocuğun tüm vücut fonksiyonlarını ve büyüme potansiyelini maksimum seviyede tutmak için en uygun tedaviyi en uygun zamanda yapmaktır. Özetle tedavide genel prensip, erken teşhis edilip, cerrahi ile düzeltilmesidir.